Regenerační techniky

Regenerační techniky

Pod pojmem regenerační techniky se skrývá nepřeberná škála technik vedených rukou fyzioterapeuta. Tyto techniky jsem určeny pro klienty s bolestmi páteře či kloubů končetin, se stereotypním a bolestivým držením těla a fyzicky i psychicky přetížené svaly. Výše zmíněné techniky mají také preventivní charakter, snižují riziko poranění a předčasné opotřebování kloubů a svalů. Pro regeneraci jsou využívány masérské, regenerační a rekondiční prvky.